Taaltrotters

LOGIN

username password

About us

Taaltrotters Abroad on oppimateriaalikokonaisuus ja eurooppalainen Lingua 1 hanke. Hanke käynnistettiin lokakuussa 2006 ja se päättyy lokakuussa 2008. Suomeen Taaltrotters Abroad lokalisoidaan nimellä Kielijengi.

Kielijengi vaikuttaa myönteisesti monikielisen ja monikulttuurisen koulun kehitykseen. Se edistää kotouttamista. Perusajatuksena on, että oppilaat itse löytävät yhdessä ja toisiltaan kielellisen ja kulttuurisen rikkauden. He kasvattavat tietoisuuttansa kielellisen moninaisuuden, sosiolingvististen näkökulmien sekä eurooppalaisen monikielisyyden merkityksestä.

Kielijengi koostuu interaktiivisesta CD-ROM levykkeellä olevasta elokuvasta, kirjasesta ja nettisivuista tehtävineen. Nettisivuilta löytyy myös tietoa kielistä, opettajanoppaita sekä työkalut kielikysymyksistä käytävälle kansainväliselle koulujen väliselle keskustelulle. Hanketta ovat olleet kehittämässä niin yliopistotutkijat kuin multimedia-asiantuntijat. Aineistosta muokataan niin suomen-, saksan- kuin ruotsinkieliset versiot ja ne validoidaan noin 80 koulussa.